สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชนเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชนเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน

     วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ถือเป็น “วันราชประชาสมาสัย” ซึ่งปี 2562 นี้ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และทีมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ณ สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และร่วมกันเป็นจิตอาสาในการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชนของตนเอง ให้รีบออกมารับการรักษา เมื่อเกิดความผิดปกติทางผิวหนัง รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อน เพื่อให้จิตอาสา ได้ช่วยติดตามค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วยที่หลงเหลือ ให้ออกมารักษาโดยเร็ว เพื่อป้องกันความพิการ นำไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนได้สำเร็จและยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดระหว่างในวันที่ 14-20 มกราคม 2562

     นอกจากนี้ วันที่ 16 มกราคม 2562 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้ร่วมจัดกิจกรรมเรื่อง โรคเรื้อน โดยมีการตรวจคัดกรองโรคผิวหนังเพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ฟรี รวมไปถึงการให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อนกับประชาชนที่มารับบริการ และตอบคำถามชิงรางวัล ณ ชั้น 1 ศูนย์นวัตกรรมคลินิก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

     สำหรับโรคเรื้อนนั้นเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย (M.leprae) เชื้อโรคนี้สามารถติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ จากการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคเรื้อนเป็นประจำ หากมีอาการ ผิวหนังเป็นวงด่างสีจาง หรือแดงกว่าผิวปกติ มีอาการชา หรือมีผื่นนูนแดง ตุ่มแดง ไม่คัน ซึ่งเป็นอาการสงสัยโรคเรื้อน แนะนำให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ทันท่วงทีป้องกันและเกิดความพิการ

     โรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งระยะเวลาในการรักษาจะเป็นไปตามความรุนแรงของโรค คือ รักษาต่อเนื่องตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 2 ปี แต่ในการรับประทานยาเพียงครั้งแรก สามารถกำจัดเชื้อ M.leprae ที่เป็นเชื้อของโรคเรื้อนได้ถึง 99.9% ทำให้ผู้ป่วยไม่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น และหากรู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้ เนื่องจากอาการเริ่มแรกของโรคไม่มีอาการคัน หรือเจ็บปวด ทำให้ผู้ป่วยชะล่าใจ ดังนั้นควรสำรวจร่างกายของตนเองและคนใกล้ชิด เมื่อเกิดความผิดปกติทางผิวหนัง รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ก็จะหายขาดจากโรค และไม่เกิดความพิการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคเรื้อนหากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
…………………………………………………..
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ