สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 และลานกิจกรรม ชั้น 1 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ นำบุคลากรสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านวันที่ 13 ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็น โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ถวายสังฆทาน พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมกันปลูกต้นไม้ รวมถึงขับร้องเพลง "ต้นไม้ของพ่อ"

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขอยึดมั่นหลักคำสอนในหลวงรัชกาลที่ 9 และตั้งใจทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมของสถาบันชาติไทย เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป

..............................................................................................................................................................................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ