สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มารับบริการวัคซีน ณ ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สปคม. ก่อนเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบีย

สปคม. กรมควบคุมโรค ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มารับบริการวัคซีน ณ ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สปคม. ก่อนเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบีย

  

  

   ท่านนับเป็นต้นแบบที่สำคัญและเป็นผู้นำ ให้คนตระหนักรู้ เรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคที่ดีให้กับพี่น้องชาวมุสลิม

...วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine Clinic) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

   นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้รับแจ้งจากว่า ท่านจุฬาราชมนตรี จะมารับวัคซีน ที่ สปคม. จึงได้มอบหมายให้ นพ.อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบริการดูแลอย่างดี

...ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะ ได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปยัง-เมือง มักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในฐานะอะมีรุ้ลฮัจย์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) เพื่อทำหน้าที่ เป็นผู้ควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และประสานงานการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

...การให้บริการ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine Clinic) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยการบริการของคลินิก ดังนี้
1.คัดกรอง ประเมินความเสี่ยงสุขภาพเบื้องต้นก่อนการเดินทาง 
2.ให้คำปรึกษา/แนะนำ ก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทาง เพื่อผู้เดินทางเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทาง และหากเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางจะได้รับมือกับปัญหาได้อย่างดี รวมทั้งภายหลังกลับจากการเดินทางหากมีการเจ็บป่วยจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ลดการแพร่กระจายเชื้อที่อาจติดต่อไปยังคนในบ้านและผู้อื่นได้
3.บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ วัคซีนไข้เหลือง, ไข้กาฬหลังแอ่น, อหิวาตกโรค และ ไข้หวัดใหญ่ และออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนๆ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่คลินิกเวขศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวฯ
โทร. 02-521-0943-5 ต่อ 201


ข่าวสารอื่นๆ