สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  

  

   เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค แสดงความจงรักภักดี โดยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

   นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่มราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และนำเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จุดเทียนถวายพระพรชัย พร้อมร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา

   สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขอน้อมนำแนวทางตามพระราชดำรัส ยึดมั่นเป็นหลักในการทำงาน และดำเนินชีวิต มุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป


ข่าวสารอื่นๆ