สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค แสดงนิทรรศการในนามตัวแทนเขตสุขภาพที่ 13 ในการประชุมวิชาการ “พัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขเมือง กรมควบคุมโรค แสดงนิทรรศการในนามตัวแทนเขตสุขภาพที่ 13 ในการประชุมวิชาการ “พัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

  

  

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีเปิดประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 “Meta R2R to Value Based Health care” ร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการด้านสุขภาพ สู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนของประชาชน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ซึ่งประเด็นสำคัญที่ประธานกล่าว R2R ก็คือ “เข้าใจง่าย และใช้งานได้”และR2R ที่เป็นนวัตกรรม เช่น พัฒนาระบบบริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประชาชนเข้าถึงมาตรฐานและปลอดภัย

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ”พัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 โดยเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 13 จัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาการบริหารจัดการงานฐานข้อมูลวัณโรคเขตสุขภาพที่ 13 เรื่อง โปรแกรมTB Monitor BKK Dashboard ต่อยอดจากโปรแกรมของกองวัณโรค กรมควบคุมโรค ทำให้ดูง่ายและสะดวก รวดเร็วในการประมวลผล ติดตามผู้ป่วย ส่งต่อหน่วยบริการในทุกระดับ เหมาะกับบริบทที่มีความหลากหลายในพื้นที่มหานครของประเทศหน่วยบริการที่ทำงานด้านสุขภาพจำนวนมาก รพ.ขนาดใหญ่ ทั้งในส่วนของภาครัฐหลายกระทรวง มหาวิทยาลัย หน่วยบริการของ กทม หน่วยบริการภาคเอกชน ทั้งนี้ได้ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค ประชาชนมีสุขภาพดี

...ภายในงาน ประกอบด้วยการเสวนา การบรรยาย, การนำเสนอวิชาการ 900 เรื่อง ผ่านกาคัดเลือกระดับดีเด่นนำเสนอ 38 เรื่อง , การประกวดบูธนิทรรศการในระดับกรมและเขตสุขภาพ จำนวน 25 บูธ และ การจัดนิทรรศการแสดงโปสเตอร์ผลงานประจำสู่งานวิจัย 100 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมประชุม 3,000 คน


ข่าวสารอื่นๆ