สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กทม.และภาคีเครือข่าย..สร้างความรอบรู้ ในโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ภายใต้กิจกรรม “จตุจักรไร้ควันบุหรี่ ด้วยพลังสามัคคีทุกภาคส่วน” 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กทม.และภาคีเครือข่าย..สร้างความรอบรู้ ในโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ภายใต้กิจกรรม “จตุจักรไร้ควันบุหรี่ ด้วยพลังสามัคคีทุกภาคส่วน” 

  

  

...วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ สถานีขนส่งกรุงเทพมหานคร (หมอชิต2) ถนนกำแพงเพชร2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ กลุ่มพัฒนานโยบายฯ และงานกฎหมาย ปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กิจกรรม “จตุจักรไร้ควันบุหรี่ ด้วยพลังสามัคคีทุกภาคส่วน” ตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ โดยมีนายอาฤทธ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่เขตจตุจักร และส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และ ให้ประชาชน ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ ภายใต้ “จตุจักรไร้ควันบุหรี่ ด้วยพลังสามัคคีทุกภาคส่วน”

...กิจกรรมที่ดำเนินการร่วม โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดบูธนิทรรศการ ร่วมในโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นเขตนำร่อง พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และเกมส์ชิงรางวัลให้ร่วมสนุกผ่านสื่อออนไลน์ ภายในงานมีการแสดงจากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์, พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, ประธานมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม พร้อมเยี่ยมชมบูธ นิทรรศการ และร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มุ่งหวังส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ และสนับสนุนการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ มีการบูรณางานร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองมีสุขภาพที่ดี


ข่าวสารอื่นๆ