สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
17 พฤศจิกายน 2563
30 พฤศจิกายน 2563
2564
-
-
2628000
-
1
2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ

-