สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
6/2564
18 กุมภาพันธ์ 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
2564
19 กุมภาพันธ์ 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
2595000
-
20
1802
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-
-