สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
8/2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
5 มีนาคม 2564
2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
5 มีนาคม 2564
5
-
22
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ