สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

-
-
9 เมษายน 2564
9 พฤษภาคม 2564
2564
9 เมษายน 2564
9 พฤษภาคม 2564
1800000
-
2
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สำนักงานป้องกันควบตชคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอมอนิเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง