สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
9/2564
27 เมษายน 2564
3 พฤษภาคม 2564
2564
28 เมษายน 2564
30 เมษายน 2564
1800000
-
10
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-
-
-