สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

การสอบสวนผู้ป่วยสงสัยได้รับแก๊สพิษจากเครื่องทําน้ําอุ่นชนิดแก๊ส ณ รีสอร์ทแห่งหนึ่ง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561

วารสารออนไลน์อื่นๆ