สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

117/63 โอนงบบุคลากร ผ.17.1 กรมฯ โอนเงินไปหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 11,288,500.- บาท และโอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 กรมฯ โอนเงินไปหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 111,100.- บาท

รายชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

1.สถาบันนำราศนราดูร

2.สถาบันราชประชาสมาสัย

3.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

4.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

5.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

6.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

7.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

8.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

9.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

10.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

11.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

12.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

13.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

14.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนคราศรีธรรมราช

15.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ