สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ขอเลื่อน การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี 2562 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

ตามประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการ จำนวน 252 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 จะดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 นั้น
บัดนี้ ได้มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ประกาศใช้วันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของไวรัส โควิด-19 กลุ่มบริหารทั่วไปจึงขอเลือดการขายทอดตลาดออกไปจนกว่าจะมีสถานการณ์ปกติ แล้วจะประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2562  อีกครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ