สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ห่วงสุขภาพประชาชนช่วงปลายฝนต้นหนาวพร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคด้วยวิธีง่ายๆใครๆก็ทำได้

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ห่วงสุขภาพประชาชนช่วงปลายฝนต้นหนาวพร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคด้วยวิธีง่ายๆใครๆก็ทำได้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ