สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

พิธีประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ปีงบ 2564

พิธีประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DPC 1 ZERO TOLERANCE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ