สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 306 รายการ รายละเอียดตามแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ