สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำของเด็กปี 2564

นับถอยหลังกับกิจกรรม "วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2564 " 
ห่างไกลกันแค่ไหน  ก็เข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้" 
ในวิถีรณรงค์รูปแบบใหม่  Online Live Event  แ บ บ  ห่ า ง ห่ า ง 
แล้วพบกันในวันที่ 6 มีนาคม 2564 นี้
www.ป้องกันจมน้ำ.com

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ