สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

แนวทางการขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(วัคซีนพลาสปอร์ต)

แนวทางการขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(วัคซีนพลาสปอร์ต) จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 เชียงใหม่

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ