สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

การยื่นขออนุญาตจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ลิ้งเอกสาร https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/tsctype2.php?group=11

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ