สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รับย้าย รับโอน ข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ