สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จัวหวัดเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักกีฏวิทยา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ