สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายงานงบทดลองประจำเดือน

      1. ปีงบประมาณ 2566

           - เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

           - เดือนพฤศจิกายา พ.ศ.2565 

           - เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 

           - เดือนมกราคม พ.ศ.2566 

           - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

           - เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

           - เดือนเมษายน พ.ศ.2566