สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายงานงบทดลองประจำเดือน

      1. ปีงบประมาณ 2567

           - เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

           - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

           - เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

           - เดือนมกราคม พ.ศ.2567

           - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

           - เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

           - เดือนเมษายน พ.ศ.2567

      2. ปีงบประมาณ 2566

           - เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

           - เดือนพฤศจิกายา พ.ศ.2565 

           - เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 

           - เดือนมกราคม พ.ศ.2566 

           - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

           - เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

           - เดือนเมษายน พ.ศ.2566

           - เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

           - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

           - เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

           - เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

           - เดือนกันยายน พ.ศ.2566

           - รายละเอียดประกอบประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง