สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ทำเนียบบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ

ทำเนียบบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

 •    บุคลากรดีเด่น
 •     คนดีศรี สคร.1

ปีงบประมาณ 2561

 •    บุคลากรดีเด่น
 •     คนดีศรี สคร.1

ปีงบประมาณ 2560

 •    บุคลากรดีเด่น
 •      คนดีศรี สคร.1

ปีงบประมาณ 2559

 •    บุคลากรดีเด่น
 •      คนดีศรี สคร.1

ปีงบประมาณ 2558

 •    บุคลากรดีเด่น
 •      คนดีศรี สคร.1

ปีงบประมาณ 2557

 •    บุคลากรดีเด่น
 •      คนดีศรี สคร.1

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ปีงบประมาณ 2556

 •    บุคลากรดีเด่น
 •      คนดีศรี สคร.1

​​​​​​​ปีงบประมาณ 2555

 •    บุคลากรดีเด่น
 •       คนดีศรี สคร.1

​​​​​​​ปีงบประมาณ 2554

 •    บุคลากรดีเด่น
 •      คนดีศรี สคร.1

​​​​​​​ปีงบประมาณ 2553

 •    บุคลากรดีเด่น
 •      คนดีศรี สคร.1