สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

213/63 โอนงบอุดหนุนทั่วไป (ยุติปัญหาเอดส์) ผ.5.3 สคร.5 โอนเงินไป กรมฯ จำนวน 920,842.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ