สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สปคม. กรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค
ณ ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี


ข่าวสารอื่นๆ