สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

28 กันยายน 2563 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020)

28 กันยายน 2563 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) สคร.4 สระบุรี รณรงค์ภายใต้แนวคิด
"End Rabies:Collaborate, Vaccinate (ร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงมาทำวัคซีน"


ข่าวสารอื่นๆ