สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ติดตามการดำเนินงาน Bubble and Seal & Factory Isolation 21 ส.ค. 64

ติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน Bubble and Seal & Factory Isolation ในสถานประกอบการ 

ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขนครหลวง ณ บ.ข้าว ซี พี จำจัด


ข่าวสารอื่นๆ