สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ