สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
26122565-1
26 ธันวาคม 2565
4 มกราคม 2566
2566
26 ธันวาคม 2565
4 มกราคม 2566
2910400
-
14
2565
สคร.6
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องเพาะเชื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-