สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตกลงราคา
20230124-1
24 มกราคม 2566
-
2566
-
-
0
-
34
2566
สคร.6 ชลบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
20230124-1
-

สคร.6 ชลบุรี ประกาศขายทอดทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2565

เอกสาร ดังแนบ 
https://shorturl-ddc.moph.go.th/aLHKv