สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

กรมควบคุมโรค ย้ำการสูบบุหรี่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วอนประชาชนอย่าหลงเชื่อ

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยว่าจากที่มีข่าวเผยแพร่งานวิจัยจากประเทศฝรั่งเศส ที่ว่าการสูบบุหรี่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ กรมควบคุมโรคยืนยันว่ายังไม่มีผลวิจัยหรือแม้แต่หลักฐานยืนยันถึงข้อสรุปนี้ วอนประชาชนอย่าหลงเชื่อ เพราะขณะนี้หน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลกต่างแนะนำให้หยุดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และอาจมีอาการรุนแรงขึ้น

          วันนี้ (30 เมษายน 2563) นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของประเทศฝรั่งเศสว่า การสูบบุหรี่ช่วยป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ นั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยดังกล่าว พบว่ายังไม่มีบทสรุปงานวิจัย หรือแม้แต่หลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นจริงตามที่ได้มีการเผยแพร่แต่อย่างใด นอกจากนั้นยังเป็นเพียงแค่การตั้งสมมติฐาน เพื่อเตรียมการไปสู่การทำวิจัยของนักวิจัยรายหนึ่งเท่านั้น  โดยยังไม่มีข้อสรุปใดๆ จากงานวิจัยดังกล่าวเลย นอกจากนี้การวางแผนการทำวิจัยนี้ยังมีระเบียบวิธีวิจัยที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่มีจำนวนตัวอย่างผู้ป่วยน้อย และเป็นการเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียว อีกทั้งรายงานยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ และที่น่ากังวลที่สุดสำหรับงานวิจัยนี้คือ ไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รุนแรงขึ้น

          ขณะที่ ดร.แพทย์หญิงเริงฤดี ปธานวนิช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่าจากการเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก เมื่อวานนี้ ซึ่งมีการปรึกษาหารือในประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ยาสูบ สารนิโคติน กับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่ประชุมได้มีการหยิบยกประเด็นงานวิจัยของประเทศฝรั่งเศสขึ้นหารือ ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันว่า การอ้างอิงว่าการสูบบุหรี่ทำให้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ลดลง ถือเป็นงานวิจัยที่ไม่น่าเชื่อถือ มีอคติในระเบียบวิจัยการเลือกสุ่มตัวอย่าง เพราะเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่อายุน้อย หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำอยู่แล้วและรู้จักการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิค-19 ที่ดีกว่าปกติ ซึ่งเท่ากับเป็นการตั้งธงหรือชี้นำผลวิจัยไปในทางใดทางหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นการวิจัย 

          ดังนั้น กรมควบคุมโรค จึงขอเน้นย้ำไปยังประชาชนอย่าหลงเชื่อการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยที่พยายามเชื่อมโยงว่าการสูบบุหรี่ช่วยลดการติดเชื้อโควิด-19 แต่ควรใช้โอกาสนี้ในการเลิกสูบบุหรี่ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเชื้อโรคต่างๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกาย

 

 **************************************************

ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

วันที่ 30 เมษายน 2563


ข่าวสารอื่นๆ