สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรับย้าย หรือรับโอน นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง : 5 เม.ย. 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ