สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้าย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1649)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ