สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

สรป. คร. อัพเดตเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์กรมควบคุมโรค ทั่วประเทศ โดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนงาน ปี 66

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเเรมเบสเวทเทิร์น นราดา ดอนเมืองแอร์พอร์ต สัตวเเพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (สรป.) ประธานเปิดการประชุมเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ เเลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเเละสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาครวมราว 80 คน

การประชุมนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มวิเทศสัมพันธ์เเละกลุ่มนวัตกรรมฯ สรป. ภายในการประชุมมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายจากรุ่นสู่รุ่น เเลกเปลี่ยนประสบการณ์เเละสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันจากวิทยากรที่มีประสบการณ์​ทั้งงานชายแดนเเละองค์กร​ระหว่างประเทศ ร่วมกับการอัพเดตแนวทางการเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยใช้นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ​สูงสุด     ข่าวโดย กลุ่มนวัตกรรมฯเเละกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

The Department of Disease Control (DDC) is updating the DDC's international relations network across the country by leveraging innovation to drive the 2023 event.

On February 8, 2023, the Office of International Cooperation (OIC) hosted the meeting of the DDC's International Relations Network in fiscal year 2023. There were about 80 participants from central and provincial levels, all together, strengthening the network relationships from generation to generation. The forum provided an opportunity to share experiences and inspire collaboration in border work and international organisations. The meeting also updated the travel guidelines for officers travelling abroad using innovation for maximum effectiveness.

  

             

               


ข่าวสารอื่นๆ