สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

ติดต่อเรา (Contact us)

Or click this Link https://goo.gl/maps/XPDVaFYhYex5H9E58

                                                                                

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค

อาคาร 11 ชั้น 4 เลขที่ 88/21 หมู่ 4 ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 3832 หรือ 3836

mail E-mail: [email protected]

                                                                               

Office Of International Cooperation, Department of Disease Control

Building 11, 4th Floor No. 88/21 moo.4 Taiwanon Rd.

Taladkwan, Muang district, Nonthaburi Province,

Thailand 

Post Code: 11000

Telephone Number +66 2 590 3832 or 3836

mail E-mail: [email protected]