สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

สรุปผลงานงานประจำปี (Year of Success)

NEW OIC Achievement in 2021 NEW

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

OIC Achievement in 2020

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

OIC Achievement in 2019

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562

OIC Achievement in 2018

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561