สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

การเบิกจ่าย ยืมคืนงบรายจ่ายอื่น

SOP การยืมคืนงบรายจ่ายอื่น

เอกสาร

แบบฟอร์ม 8708

แบบฟอร์ม บก.111

แบบฟอร์มสรุปการใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น

แบบฟอร์ม Checklist เอกสารสำคัญทางการเงินเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ

ติดต่อ

การเงิน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

02-5903836


คำถามที่พบบ่อย