สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

สรป. คร. ร่วมเครือข่ายเสนอ 3 ประเด็นพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคแนวชายแดนแม่ฮ่องสอน

วันที่ 8-9 มีนาคม 2566 สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (สรป.) พร้อมด้วยนายปฐม นวลคำ รอง นพ.สสจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด และหน่วยงานความมั่นคงจังหวัด ประชุม ณ โรงแรมอิมพีเรียล และ โรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สัตวเเพทย์หญิงเสาวพักตร์ กล่าวว่า จากการถอดบทเรียนการตอบสนองต่อโรคโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดน และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้ข้อเสนอ 3 ประเด็นนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและการเคลื่อนย้ายของประชากรข้ามชาติตามแนวพื้นที่ชายแดน ดังนี้

  1. สร้างกันชนภูมิคุ้มกันโรคในหมู่ตามแนวชายแดน โดยรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ วัคซีนพื้นฐานแก่เด็ก วัคซีนป้องกันโควิด 19 ตามแนวพรมแดนที่ติดกับพื้นที่ระบาด
  2. สร้างหมู่บ้านคู่ขนานเฝ้าระวังโรคติดต่อในหมู่บ้านไทย-เมียนมา เพื่อนำไปสู่การปิดช่องว่างการพัฒนาสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005)
  3. เสริมเรื่องการเเลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านสาธารณสุขใน MOU ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับเมืองลอยก่อ รัฐคะยา

การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่โอกาสพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานแบบบูรณาการหลายภาคส่วน ทั้งในระดับส่วนกลาง เขต พื้นที่ และระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางสุขภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรข้ามชาติตามแนวพื้นที่ชายแดน


ข่าวสารอื่นๆ