สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมควบคุมโรค

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมควบคุมโรค ดังนี้

1.ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  [email protected]

2.เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th

หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ