สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

โครงการผู้นำห้องปฏิบัติการ ประเทศไทย (Global Laboratory Leadership Program: GLLP)” เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ “ผู้นำห้องปฏิบัติการ” ตามบริบทของประเทศไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Approach) 

ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ “รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำห้องปฏิบัติการ ประเทศไทย (Global Laboratory Leadership Program: GLLP)” เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ “ผู้นำห้องปฏิบัติการ” ตามบริบทของประเทศไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Approach) 

✅ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและมีคุณบัติเป็นไปตามตามหลักสูตรที่กำหนด สามารถส่งใบสมัครไปยังทีมเลขานุการ GLLP e-mail: [email protected] ภายในวันที่ 9 มิ.ย.2566‼️

Link เอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ:
https://drive.google.com/drive/folders/1C_OEZTpRKbzW7sp-bgeh4olnuVOsErNs?usp=sharing

✅ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ผู้ประสานงานโครงการ GLLP: โทร. 08-7216-0682, 08-6596-0104


ข่าวสารอื่นๆ