สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

สรป.ได้รับรับรางวัลสำนักงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปี 2566

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ได้รับรับรางวัลสำนักงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปี 2566  ระดับดีมาก ในวันที่ 20 ก.พ. 67 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคารกรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ