สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

การประชุม 22nd International Conference on Emerging Infectious Diseases In The Pacific Rim

                           
การประชุม 22nd International Conference on Emerging Infectious Diseases In The Pacific Rim ระหว่างวันที่ 24-27 กพ 63 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมควบคุมโรค และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ National Institutes of Health (NIH) สหรัฐอเมริกา และ Japan Agency for Medical Research and Development (AMED) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันจัดการประชุม 22nd International Conference on Emerging Infectious Diseases In The Pacific Rim ระหว่างวันที่ 24-27 กพ 63 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการทางด้านโรคระบาดและโรคติดเชื้อผู้สนใจได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย และมีโอกาสความร่วมมือทางการวิจัยร่วมกับ National Institutes of Health (NIH) สหรัฐอเมริกา และ Japan Agency for Medical Research and Development (AMED) ประเทศญี่ปุ่น
และเครือข่ายงานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านโรคติดเชื้อและโรคระบาดทางสาธารณสุข โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน รับจำนวน 40 คน** เท่านั้น  
 
                                                           กำหนดการ
24    ต.ค. 62    ผู้สมัครส่งบทคัดย่อมายังสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
                    ทางอีเมลล์ oic.ddc@gmail.com
                    (ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้ามาทางหน้าเว็บไซต์
                    สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ในวันที่ 26 ก.ย.62)  รายชื่อผู้ส่งผลงาน
 
29 ต.ค. 62       ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบทคัดย่อทางหน้าเว็บไซต์ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
                    โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกส่งบทคัดย่อด้วยตนเอง ภายในวันที่ 3 พ.ย. 62**   
                    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   ผ่าน    ผ่านแบบมีเงื่อนไข
 
31 ต.ค. 62       ผู้สมัครแก้ไขบทคัดย่อ (กรณีผ่านแบบมีเงื่อนไข) ส่งกลับทางอีเมลล์ oic.ddc@gmail.com
 
1 พ.ย. 62        ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด ทางเว็บไซต์สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
3 พ.ย.62         ผู้สมัครส่ง บทคัดย่อ ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง 
                    ภายในวันที่ 3 พ.ย. 62** วันสุดท้าย 
 
หมายเหตุ    การคัดเลือกบทคัดย่อ พิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคและกองนวัตกรรมและวิจัย
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.cvent.com/events/u-s-japan-cooperative-medical-sciences-program-s-22nd-international-conference-on-emerging-infectiou/event-summary-ffc64b28e1004908ab6453c5f9f62d00.aspx?dvce=1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
1.    นางสาวเพ็ญโสม จำเรียงฤทธิ์ โทร. 02 590  3836 หรือ 097 248 1271  
     หรืออีเมลล์ pensom.j@ddc.mail.go.th 
2.   นางสาวกนิน ธีระตันติกานนท์ โทร. 02 590 3832 
 

ข่าวสารอื่นๆ