สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ศึกษาดูงานโครงการสร้างแรงบันดาลใจ สานฝันอาชีพของนักเรียน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ให้การต้อนรับคณะอาจารย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)  ในการศึกษาดูงานโครงการสร้างแรงบันดาลใจ สานฝันอาชีพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ ในหลาหลายอาชีพในสถาบันฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต  ณ สถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


ข่าวสารอื่นๆ