สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถาบันราชประชาสมาสัย จำนวน 20 ตำแหน่ง)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ