สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

24 มิ.ย 63 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

            วันที่ 24 มิ.ย 63  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี)เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมี
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานการประชุมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ ระยะที่ 2 ในเรือนจำและ รพ.ต่างๆ ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 กรมพินิจและคุ้มครองเด้กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ


ข่าวสารอื่นๆ