สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผอ.สลค คร ลงพื้นที่เตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ : เฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญฯ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค ร่วมกับบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ : เฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช และวัดหน้าพระธาตุ โดยมี นายณรงค์ หนูคง ผู้บัญชาการและบุคลากรเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช รวมทั้ง รองเจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ ให้การต้อนรับและประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน


ข่าวสารอื่นๆ