สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผอ.สลค คร ลงพื้นที่เตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ : เฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญฯ จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดระยอง ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค ร่วมกับ นางสุภาพร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ลงพื้นที่เตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ : เฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567 ณ เรือนจำกลางระยอง และโรงเรียนหนองระลอก โดยมี นายสมพงษ์ สนิทมัจโร ผู้บัญชาการ และบุคลากรเรือนจำกลางระยอง รวมทั้ง นางสาวปัทมา เชื้อรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองระลอก ให้การต้อนรับ และประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน


ข่าวสารอื่นๆ