สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

การจัดกิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวังฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การจัดกิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ..2565 กรมควบคุมโรค: วันที่ 5 สิงหาคม 2565

สคร 3 นครสวรรค์ ถวายพระพรชัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ อาคารอนุสรณ์ 94 ปี  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผอ.สคร.3 นครสวรรค์ นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น


ข่าวสารอื่นๆ