สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

การจัดกิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวังฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การจัดกิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ..2565 กรมควบคุมโรค: วันที่ 8 สิงหาคม 2565

สคร 9 นครราชสีมา ถวายพระพรชัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ โดย ท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยที่ปรึกษาสถาบันราชประชาสมาสัย นายแพทย์กฤษฎา มโหทาน,  ผอ.สคร.9 นครราชสีมา นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี และ ผอ. สลค.คร. ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์


ข่าวสารอื่นๆ